Om GJ-Consult

 GJ-Consult er en enkeltmandsvirksomhed, men jeg har et stort netværk, som jeg kan trække på i vanskelige sager. Jeg samarbejder her med førende advokater, revisorer og andre konsulenter på det sociale område.
 
Selv har jeg mere end 30 års erfaring i arbejdet på det sociale område. Jeg startede oprindeligt som leder af et opholdssted og en produktionsskole, men arbejdede fra 1997 til 2015 politisk og organisatorisk i LOS - De private sociale tilbud.
 
Jeg har deltaget i forhandlingerne omkring den skiftende lovgivning og udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger for private sociale tilbud, senest i arbejdet med de nye socialtilsyn og den tilknyttede kvalitetsmodel. På samme måde har jeg deltaget i forhandlingerne omkring lovgivningen om interne skoler på anbringelsessteder siden lovliggørelsen heraf i 1998.
 
Jeg har haft det øverste ansvar for udviklingen af LOS’ kvalitetsarbejde, standardbeskrivelser, akkreditering og dokumentationsprojekter, ligesom jeg har gennemført en række undersøgelser og skrevet mange analyser og artikler om udviklingen på det specialiserede socialområde. Jeg har deltaget i ministerielle arbejdsgrupper, udvalg og kommissionsarbejde, bl.a. Kommisionen vedrørende ungdomskriminalitet og i Magtanvendelsesudvalget. Jeg har siddet i mange følge- og styregrupper til forsknings- og udviklingsprojekter på området. Desuden har jeg været aktiv i EPR, European Platform for Rehabilitation og i Eurochild, hvor jeg har siddet i Eurochilds Management Board siden april 2016.

  

                                          Portrætartikel fra Gi'LOS i anledning af min fratræden 1.5.2015   

 

Privatlivspolitik

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies