Ydelser

Kort videopræsentation

 

Godkendelse og tilsyn

Jeg tilbyder bistand i forbindelse med opstart og udvikling af sociale tilbud.
 
Jeg har mange års erfaring i arbejdet omkring godkendelse og tilsyn, og kan bl.a.bidrage med initiativer til at forbedre scoringen på kvalitetsmodellen hos eksisterende tilbud eller ved skærpet tilsyn.
 
Mange sociale tilbud oplever det som om, at de og socialtilsynet taler to forskellige sprog, og finder dialogen med socialtilsynet vanskelig, også i tilfælde, hvor der egentlig er et gensidigt ønske om dialog. Her kan jeg, med min baggrund i både praksis og det organisatoriske arbejde, bidrage med at sætte fokus på tilbuddets kvaliteter og hjælpe med at få dem beskrevet i en form, der er tilpasset kvalitetsmodellens krav. Jeg er uddannet i konflikthåndtering og konfliktmægling i Center for Konfliktløsning, og bruger denne kompetence i såvel tilsynssager, medarbejdersager som i arbejdet med den generelle udvikling af et tilbud.

Individuelt tilrettelagte kurser om magtanvendelse

Kurset kan sammensættes af flere elementer efter det sociale tilbuds ønske, herunder: gennemgang af Lov om voksensvar og reglerne omkring magtanvendelse overfor børn og unge anbragt uden for hjemmet, gennemgang af tilbuddets husorden og beredskab, debat med og mellem ledelse og medarbejdere. Jeg holder også magtanvenelseskurser for botilbud for voksne, hvor jeg på samme måde gennemgår magtanvendelsesreglerne for voksne holdt op mod botilbuddets egen daglige praksis.

Se en liste over mulige elementer i et oplæg, kursus eller temadag om magtanvendelse over for anbragte børn og unge her. 

Se en liste over mulige elementer i et oplæg, kursus eller temadag om magtanvendelse over for voksne her.

 

Risikostyring i sociale tilbud

Jeg bistår gerne i et ledelses- eller bestyrelsesseminar, og guider jer igennem metoder til at kortlægge og vurdere de risici i har på lige netop jeres  tilbud, således at i er bedst muligt rustet den dag, en risiko bliver til akut virkelighed. Omfang i tid og indhold for seminaret aftales individuelt.

 

Leder- og bestyrelsessparring

Mange ledere mangler en person, de i fortrolighed kan sparre deres daglige - eller ekstraordinære - udfordringer med. Jeg tilbyder jordnær praksisrelateret sparring med fokus på at bistå dig i  at afklare de muligheder og risici, du har, og komme videre

Der er stor forskel på bestyrelsernes sammensætning i de enkelte sociale tilbud. Efter min erfaring burde mange af dem vide mere end de gør om det specielle område, som de sociale tilbud udgør. Jeg kan tilbyde at give bestyrelser en indføring i netop dette områdes historie og regler, som gør dem bedre i stand til at agere som en værdifuld sparringspartner for tilbuddets ledelse - til gavn for tilbuddets fortsatte udvikling og hermed for brugernes udbytte af tilbuddet.

.​

Projektudvikling

Det er et stort ønske hos mange sociale tilbud at arbejde med fortsat udvikling. Det øger arbejdsglæden hos medarbejderne og styrker resultaterne for de udsatte børn, unge eller voksne, som tilbuddet arbejder med. Og så styrker det tilbuddets faglige omdømme, både hos de anbringende kommuner, socialtilsynene og andre samarbejdspartnere. Jeg har mange års erfaring med udvikling og styring af projekter på det sociale område, og kan herigennem bidrage positivt til jeres projekt.

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies